Chrystus ukazujący się Apostołom po zmartwychwstaniu (Zmartwychwstanie), Szymon Czechowicz, 1758Muzeum Narodowe w Krakowie

W trudnym czasie pandemii, cierpienia i utraty Bliskich,
w którym pamięć Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa
staje się szczególnie potrzebna i bliska,
życzę aby z Krzyża i Jego zbawczej mocy
czerpać siły do znoszenia lęku i wszelkich przeciwności.

Zmartwychwstały Pan staje pośród nas
i - jak niegdyś do wylęknionych uczniów - mówi:

« Pokój wam! »

Przyjmijmy Jego dar pokoju i niech obfituje w nas,
a także w naszych rodzinach,
naszej Ojczyźnie i na całym świecie.

Ks. prof. Waldemar Chrostowski

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Duccio di Buonasegna, Pasja, Museo dell'Opera del Duomo, SienaWitamy w witrynie Konferencji biblijnych wygłaszanych od 1998 r. przez Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w warszawskich parafiach Opatrzności Bożej przy ul. Dickensa 5 i Zwiastowania Pańskiego przy ul. Gorlickiej 5/7.

 

OJCZE NASZ – Dzieje i przesłanie Modlitwy Pańskiej

Książka Księdza Profesora "OJCZE NASZ – Dzieje i przesłanie Modlitwy Pańskiej" powstała na gruncie „naszych” konferencji biblijnych 2017-2018.

Collectanea Theologica 85(2015) nr 2

WALDEMAR CHROSTOWSKI, WARSZAWA

Z DOŚWIADCZEŃ W DZIEDZINIE POPULARYZACJI BIBLII I WIEDZY BIBLIJNEJ

Najważniejsza jest wierność Ewangelii

Z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim, dyrektorem Instytutu Nauk Biblijnych UKSW w Warszawie, laureatem Nagrody Ratzingera 2014, rozmawia Sławomir Jagodziński

MIĘDZY SYNAGOGĄ A KOŚCIOŁEM

Książka Księdza Profesora "MIĘDZY SYNAGOGĄ A KOŚCIOŁEM", powstała na gruncie „naszych” konferencji biblijnych i artykułów publikowanych w tygodniku „Idziemy”.

x. W.Chrostowski Ks. prof. Waldemar Chrostowski laureatem Nagrody Ratzingera

 

Czołowy polski biblista ks. prof. Waldemar Chrostowski i Francuzka prof. Anne-Marie Palletier, specjalistka w dziedzinie Pisma Świętego i hermeneutyki biblijnej, otrzymali 22 listopada 2014 r. nagrody Watykańskiej Fundacji im. Josepha Ratzingera – Benedykta XVI. W imieniu papieża, który formalnie je przyznaje na wniosek kapituły Fundacji, nagrody wręczył prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard Ludwig Müller. [...]