Jest to pierwszy cykl wykładów otwartych prowadzonych przez Księdza Profesora dla Archidiecezji Warszawskiej. Wykłady rozpoczęły się w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie wykładami, poczynając od drugiego wykłady odbywały się w bardzo dużej sali Centralnej Biblioteki Rolniczej. W odróżnieniu od analogicznego cyklu koncentrują się na historycznym i geograficznym kontekście życia i działalności św. Pawła, i są ilustrowane mapami i fotografiami.