Konferencje biblijne 2012/13 – Biblijni świadkowie wiary

Ks. Waldemar Chrostowski

Parafia Zwiastowania Pańskiego, ul. Gorlicka 5/7, Warszawa

Nieautoryzowany zapis na podstawie nagrań: J. Paczyński

 

Tytuł
2012/2013-0 Tekst rocznika
2012/2013-1 Czy wiedza zamiast wiary byłaby lepsza?
2012/2013-2 Wiara Bogu — nie tylko wiara w Boga
2012/2013-3 Dzieciństwo Jezusa z Nazaretu, cz.I
2012/2013-4 Dzieciństwo Jezusa z Nazaretu, cz.II
2012/2013-5 Zapowiedź ustąpienia Benedykta XVI ze Stolicy Piotrowej
2012/2013-6 Przed Wielkim Czwartkiem — zapowiedź Eucharystii według św. Jana
2012/2013-7 Księga Psalmów księgą naszej modlitwy
2012/2013-8 Modlitwy w Nowym Testamencie